Race Announcement

Unfortunately the organising committee has had to take the decision to not organise

the event in April 2019.

 

All those who registered will be issued a full refund and receive an email with official notification.

We would also like to thank those who expressed interest in this event and also apologise to those who were looking forward to participating.

 

Contact info@hanoiinternationalmarathon.com

Thông báo

Rất tiếc là Ban tổ chức Giải phải đi đến quyết định không tổ chức giải vào tháng Tư năm 2019.

 

Với các vận động viên đã đăng ký tham gia giải, chúng tôi sẽ gửi thư thông báo chính thức và thực hiện việc hoàn trả toàn bộ phí đăng ký.

 

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới những ai đã quan tâm tới sự kiện và cũng xin gửi lời xin lỗi tới những ai đã mong đợi để tham gia giải.

Địa chỉ liên lạc info@hanoiinternationalmarathon.com